SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja in program posameznega potovanja (v nadaljevanju: program) so sestavni del pogodbe o organiziranju potovanja, ki jo skleneta PLEZANJE, Klemen Bečan s.p., Partizanska cesta 2, 1381 Rakek, Slovenija, matična številka 8191794000, davčna številka SI61166600 (v nadaljevanju: organizator) in kupec storitev ponujenih programov.

Pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena ob spletnem plačilu, ali plačilu na organizatorjev transakcijski račun celoten znesek ponudbe.

Storitve, ki jih ponudnik ponuja so mišljene športne storitve na področju športnega plezanja in stvarmi povezanim z njim.

 

REZERVACIJA

Kupec lahko rezervira storitve preko organizatorjeve spletne strani, preko telefona, elektronske pošte ali osebno. V primeru rezervacije mora kupec posredovati informacije potrebne za preverjanje rezervacije, ki jih potrebuje organizator ali njegovo osebje.

 

PLAČILO

Kupec mora plačati storitve po ceniku, ki je objavljen na ponudnikovi spletni strani pred pričetkom storitve. Datum plačila depozita se dogovori individualno oziroma je objavljeno na spletni strani.

 

ODGOVORNOSTI

Ponudnik je dolžan sporočiti kupcem, da storitve niso primerne za otroke do osmega leta starosti, ljudi s srčnimi napakami, ljudi z epilepsijo, ljudi z visokim krvnim tlakom, ljudi s strahom pred višino in ljudi s podobnimi zdravstvenimi stanji. Kupci sodelujejo na lastno odgovornost. Ponudnik se zavezuje, da bo naročnikom omogočil posebno usposabljanje iz tehnike, varnosti, opreme in drugih pogojev, povezanih s storitvami. Ponudnik je odgovoren za pregled opreme, ki se bo uporabljala.

Ponudnik ne odgovarja za opremo, ki je naročniku ni zagotovil sam. To vključuje opremo, ki so si jo stranke izposodile drugje, ali lastno opremo itd.

Ponudnik ne odgovarja v primeru, če naročnik prikrije ali ne predloži informacij o svojem zdravstvenem stanju in zapletih, ki bi lahko povzročili poškodbe ali smrt.

Nošenje čelade je priporočljivo ves čas akcije (aktivnosti na prostem) brez izjeme. Neupoštevanje tega priporočila je na lastno odgovornost stranke.

Ponudnik ne odgovarja za stranke, ki se odločijo, da ne bodo upoštevale navodil ponudnika ali njegovega osebja. Ponudnik ne odgovarja za stranke, ki ravnajo nevarno ali škodljivo bodisi do sebe bodisi do drugih.

Ponudnik ne odgovarja za zasebne in neodvisne dejavnosti, ki jih ponudnik ne organizira in ne zagotavlja. Ponudnik ne poskrbi za zdravstveno in potovalno zavarovanje in ne odgovarja za kakršne koli zdravstvene in druge stroške in težave, ki izhajajo iz neprimernega potovalnega ali plezalnega zavarovanja.

Ponudnik močno priporoča, da uredite zavarovanje za plezalce, kot sta BMC in Alpenverein. (http://www.thebmc.co.uk/modules/insurance/policies.aspx,

Stranke se odpovedujejo možnosti uveljavljanja stroškov proti ponudniku, njegovemu osebju in drugim osebam, ki delujejo v imenu ponudnika, v zvezi s škodo ali posledično škodo kakršne koli vrste, znane ali neznane, pričakovane in nepričakovane, ki so posledica ali kakor koli povezane z  opravljanjem storitve in sodelovanje strank v storitvah.

Vse terjatve in sodni spori, ki izhajajo iz teh pogojev in med dejavnostmi, so v skladu s slovenskim pravnim sistemom in jih bo obravnavalo slovensko sodišče s krajevno pristojnostjo.

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za vreme med načrtovano aktivnostjo. V primeru slabega ali neprimernega vremena ponudnik lahko dejavnost prekliče, odloži ali ponovno načrtuje. V primeru, da je dejavnost preklicana, lahko ponudnik zahteva povračilo izdatkov, porabljenih med organizacijo dejavnosti.

 

ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik je odgovoren za ves material in opremo, ki jo posoja ali zagotavlja strankam za dejavnost (razen proizvodnih napak).

Ponudnik je odgovoren za vsa navodila, ki jih nudijo njegovi vodniki / inštruktorji med celotno akcijo.

V primeru nesreče Ponudnik nudi ustrezno pomoč.

 

DOLŽNOST ZAUPNOSTI

Med aktivnostjo in v povezavi z njo se strankam lahko na kakršen koli način razkrijejo ali razkrijejo poslovne prakse ponudnika, njegovo znanje in podobno. Naročniki se strinjajo in sprejemajo, da je katera koli od teh informacij zaupna, ponudnik pa edini in ekskluzivni lastnik te intelektualne lastnine in zaščitenih informacij. Razkritje tovrstnih informacij kateri koli tretji osebi (zlasti neposredni konkurenci) je strogo prepovedano in bodo zaslišane pred sodiščem.

Stranke upoštevajo, da so vse informacije in znanje ponudnika zaščitene in da bi bil ponudnik finančno oškodovan, če bi bile zaščitene informacije razkrite tretji osebi.

 

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za izvedbo sklenjene pogodbe, vključno z rezervacijo storitev ali njihovimi spremembami. Osebni podatki bodo obdelani za potrebe izvajanja pogodbe.

Stranke imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in popravljanja teh pravic ter do drugih zakonskih pravic, ki so zakonito povezane s temi podatki. Stranke imajo pravico kadar koli v pisni obliki odstopiti od svojega soglasja za obdelavo osebnih podatkov. Osebni podatki strank se hranijo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi Slovenije, zlasti z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004)). Vsi podatki, pridobljeni od strank, se uporabljajo izključno za interno uporabo ponudnika in se ne razkrijejo tretji osebi. Ponudnik lahko strankam pošlje informacije o načrtovanih dejavnostih ponudnika (npr. Popusti, aktivnosti, storitve itd.).

 

PREPOVEDENO VEDENJE

Med aktivnostjo se ne prenaša agresivnega vedenja in uživanje drog in alkohola. Osebe pod vplivom drog ali alkohola ne smejo sodelovati v dejavnostih. Ponudnik si pridržuje pravico, da udeležencem prepove nadaljevanje ali začetek dejavnosti, če pride do zgoraj omenjene situacije. Ponudnik lahko to stori brez denarnega nadomestila za stranko.

V primeru, da naročnik poškoduje opremo, je dolžan ponudniku nadomestiti nastalo škodo.

 

ZDRAVSTVENI ZAPLETI

V primeru zdravstvenih zapletov ima ponudnik komplet za prvo pomoč in po potrebi lahko pokliče nujno medicinsko pomoč. Če se stranka med aktivnostjo zaradi astmatičnega napada ali strahu pred višino ne počuti dobro, lahko od osebja zahteva, da dejavnost prekine. Ponudnik ima pravico prekiniti dejavnost kadar koli meni, da je to primerno. Če naročnik trpi zaradi zgoraj omenjenih zdravstvenih stanj in sodeluje v dejavnostih ne glede na opozorilo ponudnika, da naj z dejavnostjo preneha, ponudnik ne odgovarja za kakršne koli zdravstvene zaplete ali finančne izgube, ki bi iz tega nastale.

 

VRAČNA POLITIKA – REKLAMACIJA

Ponudnik je odgovoren za to, da bodo opravljene storitve določene kakovosti in da se bodo izvajale v skladu s sporazumom, in sicer, da opravljene storitve ustrezajo opisu storitev.

Pritožbe v zvezi z opravljenimi storitvami se lahko vložijo med opravljanjem zadevnih storitev. Skrite pomanjkljivosti je treba uveljavljati takoj, ko naročnik zanje izve. Napake je treba uveljaviti najpozneje šest mesecev po opravljenih storitvah.

V primeru nepravilnega opravljanja storitev ima naročnik pravico do popravka. V primeru, da popravek ni mogoč, ima naročnik pravico do ustreznega popusta storitev ali do celotnega povračila.

Pravice iz neustrezno opravljenih storitev se ne nanašajo na stranko v primeru, če je naročnik vedel za pomanjkljivosti pred opravljanjem storitev ali če je naročnik napako povzročil sam.

Politiko vračanja je treba izvajati takoj po odkritju napake.

Politiko vračila lahko izvajate po e-pošti, v pisni obliki ali osebno.

Začetni trenutek uveljavljanja politike vračila je trenutek, ko je bil ponudnik obveščen o nastanku napake in se uveljavlja pravica do odgovornosti za nepravilno opravljene storitve.

Ponudnik obravnava prejete pritožbe takoj, najpozneje do trideset dni od dneva uveljavljanja reklamacije. Ponudnik bo naročniku poslal pisno potrdilo o uveljavljanju in izvrševanju reklamacije.

V primeru sporne pritožbe se bo ponudnik odločil o njenem sprejemu v treh delovnih dneh od dneva uveljavitve reklamacije.

 

POGOJI ZA ODPOVED POGODBE IN VRAČILO

V primeru odpovedi pogodbe več kot mesec dni pred datumom začetka dejavnosti, se stranki v celoti povrne kupnino.

V primeru, da se pogodba odpove več kot teden dni in manj kot mesec dni pred datumom začetka dejavnosti, Ponudnik zadrži 50% cene.

V primeru, da se pogodba odpove manj kot teden dni pred datumom začetka dejavnosti, naročnik ni upravičen do povračila.

V primeru nenadnega in nepričakovanega incidenta (npr. poškodbe, bolezni) se lahko plačilo prenese na drugo dejavnost / dejanje ponudnika, ki se izvede v šestih mesecih od datuma začetka dejavnosti.

 

KONČNI PREDPISI

Kupec s pošiljanjem naročila (tj. predloga za sklenitev pogodbe) potrdi, da je seznanjen s temi trgovinskimi pogoji in da se z njimi v celoti strinja. Kupec je dolžan predstaviti vsebino teh trgovskih pogojev vsem strankam, ki sodelujejo v aktivnostih.

Ti pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe.

Osebe, mlajše od petnajst let, lahko sodelujejo le, če jih spremlja zakoniti zastopnik.

Če je bila pogodba sklenjena z oddaljenimi komunikacijskimi sredstvi (prek spleta ali po telefonu), lahko potrošnik odpove pogodbo v štirinajstih dneh od sklenitve pogodbe. Odstop od pogodbe po zaključku sodelovanja v dejavnostih ni mogoč.

Te trgovske pogoje in pogodbo med ponudnikom in kupcem spoštuje slovenska zakonodaja in spore, ki iz njih izhajajo, bo razsodilo slovensko sodišče s krajevno pristojnostjo.

Ti pogoji poslovanja veljajo od 1. maja 2020.

 

PLEZANJE, Klemen Bečan s.p.
Partizanska cesta 2
1381 Rakek
Slovenija
Matična številka: 8191794000
Davčna številka: SI61166600